HR Consulting

Vi hjälper våra kunder att höja kvaliteten och effektiviteten i de strategiskt viktiga HR processerna så att de bidrar på rätt sätt till verksamhetens framgång.

Utmaningarna hos våra kunder kan vara många och varierande. Exempel kan vara:

”Vår rekryteringsprocess behöver bli mer effektiv och vi behöver öka träffsäkerheten i våra rekryteringar”
”Vi växer snabbt och behöver arbeta mer strukturerat med hur vi sätter mål, håller utvecklingssamtal och följer upp våra medarbetares prestationer”
” Vi behöver tydliggöra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och få en bättre struktur kring hur vi arbetar med kompetensutveckling”
”Vi behöver en tydligare definition av vilka nyckelkompetenser som krävs i olika roller för att vi ska lyckas på marknaden framöver”
”Vi behöver bli bättre på att utveckla våra chefer och ledare”

Expecto hjälper sina kunder att hantera, möta och bemästra de här utmaningarna.

Citat från kund:

”Som tjänsteföretag med verksamhet i många länder är det avgörande för oss att vi har en rekryteringsprocess som fungerar, som våra chefer känner sig bekväma med att använda och som hjälper oss att vi kan rekrytera rätt medarbetare. Anette hjälpte oss att ta fram en gemensam rekryteringsprocess för koncernen och utvecklade en rekryteringshandbok och verktygslåda för rekrytering till våra chefer. Tillsammans med HR cheferna i de olika länderna hjälpte hos oss att ta fram rollprofiler och nyckelkompetenser för våra viktigaste roller och att hitta en leverantör av tester som vi kan använda som en del i vår process. Anettes insats var helt avgörande i att få projektet i hamn såväl med avseende på kvalitet som att hålla den tidsplan som var uppsatt. Tack vare  sin stora kunskap inom området och sitt höga engagemang har Anette blivit en högt uppskattad samarbetspartner som vi kommer att jobba tillsammans med igen.”
- Richard Nelléus, VP HR Polygon Group