Rekrytering, assessment & urvalsstöd

Expecto hjälper sina kunder att finna och attrahera medarbetare med rätt sammansättning av kompetens, färdigheter och personliga egenskaper.

Vi arbetar med bedömning och utvärdering av ett företags nya och befintliga ledare som stöd i deras fortsatta utveckling

> Läs mer om Rekrytering, assessment & urvalsstöd

Interim Management

Vi hjälper kunder som behöver en inhyrd HR chef under en kortare eller längre period. Ibland behövs en HR-chef på deltid och ibland handlar det om att driva ett förändringsarbete inom HR.

> Läs mer om Interim Management

HR Consulting

Expecto ger stöd i att höja kvaliteten och effektiviteten i de strategiskt viktiga HR processerna så att de bidrar på rätt sätt till verksamhetens framgång.

> Läs mer om HR Consulting